Διατριβή: Το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν το κρητικό και το ιταλικό αναγεννησιακό και μανιεριστικό θέατρο. Επιδράσεις του ιταλικού μανιεριστικού θεάτρου στο κρητικό - Κωδικός: 14753
Greek