Διατριβή: Η πορεία της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια της GATT / GATS. Η περίπτωση της Ελλάδας: εμπειρική αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών - Κωδικός: 14745
Greek