Διατριβή: Ευφυείς πράκτορες και άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο: μια μελέτη αλγορίθμων συνεργατικής διήθησης για συστήματα συστάσεων - Κωδικός: 14245
Greek