Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ - Κωδικός: 1421
Greek