Διατριβή: Παρασκευή περοβσκιτών μαγγανίου μικτού σθένους και μελέτη των ηλεκτρονιακών και μαγνητικών ιδιοτήτων τους - Κωδικός: 14150
Greek