Διατριβή: Μελέτη της μικροχλωρίδας του τυριού "Μπάτζος" από γιδινό γάλα και επιλογή "άγριων" στελεχών οξυγαλακτικών βακτηριδίων από παραδοσιακό τυρί ως καλλιέργεια για τη βιομηχανική παρασκευή του - Κωδικός: 14115
Greek