Διατριβή: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΤΕΧΝΗ (1898-1899). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - Κωδικός: 1406
Greek