Διατριβή: Υπό την σκιάν της χρυσής πλατάνου: μελέτες για την εξέλιξη των σχέσεων της Θήβας με την Περσία και τις άλλες ελληνικές πόλεις από τη μάχη των Λεύκτρων έως τη μάχη της Μαντινείας 371 - 362 πΧ. - Κωδικός: 13410
Greek