Διατριβή: Χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό: εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με εξειδίκευση στην παράκτια ζώνη - Κωδικός: 13351
Greek