Διατριβή: Αντισώματα κατά Ro(SSA) και La(SSB) κυτταρικών αντιγόνων: Ανάπτυξη μεθόδου ανοσοαποτύπωσης (Western blot) - Κωδικός: 1332
Greek