Διατριβή: Επίπεδα των προσταγλανδινών PGF2α, PGE2, PGI2, και TXA2 σε έφηβες ασθενείς με δυσμηνόρροια πριν, κατά και μετά την λήψη αντισυλληπτικών δισκίων του τύπου "Lynestrenol 2,5 mg - Ethinylestradiol 0,05 mg" - Κωδικός: 13281
Greek