Διατριβή: Μελέτη της ιστορίας, αρχιτεκτονικής και τοιχογραφιών του καθολικού Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου στην Πελοπόννησο - Κωδικός: 12834
Greek