Διατριβή: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας και εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια με χρήση ασαφούς λογικής, προχωρημένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων δικτύων local operating network και τεχνολογίας έξυπνης κάρτας - Κωδικός: 12729
Greek