Διατριβή: Παραγωγικές δυνατότητες καλλιεργειών αρωματικών φυτών σε εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις: η περίπτωση των ειδών Salvia triloba, Origanum onites, Origanum vulgare ssp. hirtum στα νησιά του Β. Αιγαίου - Κωδικός: 12605
Greek