Διατριβή: Κατευθυνόμενη ζύμωση του γλεύκους για οινοποίηση με λυοφιλιωμένα ακινητοποιημένα και μη κύτταρα ως αρχική καλλιέργεια (statter culture) - Κωδικός: 12526
Greek