Διατριβή: Χρήση γενετικών αλγορίθμων για τη βελτίωση της απόδοσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων - Κωδικός: 12496
Greek