Διατριβή: Η σημασία της δυτικής μεσαιωνικής πολιτικής φιλοσοφίας (αυγουστίνειας και ακινάτειας) για τη γένεση του νεωτερικού παραδείγματος της πολιτικής: κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές συνιστώσες της πνευματικής εξουσίας στο δυτικό μεσαίωνα - Κωδικός: 12492
Greek