Διατριβή: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1942-1945. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - Κωδικός: 1241
Greek