Διατριβή: Σχεδίαση και νευρωνικός έλεγχος ρομποτικών τηλεχειριστών: χρήση μοντέλων ανθρώπινου βραχίονα και αντιστάθμιση χρονικών καθυστερήσεων - Κωδικός: 12363
Greek