Διατριβή: Η γλώσσα της εικόνας: μια κοινωνιο - σημειολογική προσέγγιση της φωτο-γραφής με αφορμή το έργο του σουρρεαλιστή Raoul Ubac. - Κωδικός: 12218
Greek