Διατριβή: Δράση τροποποιητών βιολογικής απόκρισης και αντικαρκινικών φαρμάκων στη δομή και λειτουργία ενζύμων σταθερότητας μηνύματος RNA: ο ρόλος τους στη βιολογία του καρκίνου και η σημασία στη διάγνωση και θεραπεία - Κωδικός: 12099
Greek