Διατριβή: Αυτόματος συσχετισμός στερεοζεύγους ψηφιακών εικόνων για την εξαγωγή τρισδιάστατων συντεταγμένων με τη χρήση πολυωνυμικού γεωμετρικού μοντέλου - Κωδικός: 11991
Greek