Διατριβή: Μελέτη των λεμφοειδών πληθυσμών σε ασθενείς με παραψωρίαση μεγάλων πλακών και παρακολούθηση της κλινικής ιστολογικής και ανοσοϊστοχημικής τους εξέλιξης προς Τ-λέμφωμα - Κωδικός: 11856
Greek