Διατριβή: Μη γραμμικές συνήθεις και ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα βέλτιστου ελέγχου: [υπό] Νικολάου Κουρογένη - Κωδικός: 11755
Greek