Διατριβή: Η πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη Θράκη μετά την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ - Κωδικός: 11733
Greek