Διατριβή: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ - Κωδικός: 1167
Greek