Διατριβή: Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (1881-1885) - Κωδικός: 1152
Greek