Διατριβή: Το ερωτικό στοιχείο στην πλατωνική φιλοσοφία Πλάτων και Freud - Κωδικός: 11498
Greek