Διατριβή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - Κωδικός: 1149
Greek