Διατριβή: Η απόπειρα του Λουί Αλτουσέρ να ορίσει το ειδικό πεδίο της φιλοσοφίας και να ανασυνθέσει τη μαρξιστική πρακτική της φιλοσοφίας - Κωδικός: 11385
Greek