Διατριβή: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΑΣΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΚΑΙ ESCHERICGIA COLI - Κωδικός: 11170
Greek