Διατριβή: Παράλληλη κατανεμημένη επεξεργασία (κανονικές διατάξεις επεξεργαστών για επαναληπτικούς υπολογισμούς πινάκων και συσχτικές μνήμες) - Κωδικός: 11157
Greek