Διατριβή: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (IN VITRO) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΩΝ. (ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) - Κωδικός: 1113
Greek