Διατριβή: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ - Κωδικός: 10999
Greek