Διατριβή: ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (1530/35-1592/93). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ - Κωδικός: 1071
Greek