Διατριβή: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ<<ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΧΞΣ'>> (666)(ΑΠΟΚ.13,18) ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19... - Κωδικός: 10494
Greek