Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ- ΤΩΝ ΦΥΤΩΝΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LAMIACEAE - Κωδικός: 10448
Greek