Διατριβή: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑ- ΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Κωδικός: 10329
Greek