Διατριβή: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙ- ΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ CANDIDA ALBICANS ΚΑΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ GONDII ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕ- ΜΦΩΜΑΤΑ - Κωδικός: 10092
Greek