Διατριβή: Μέθοδοι διαχωρισμού και αναγνώρισης εικόνων: ανάλυση διάταξης εγγράφου - Κωδικός: 10059
Greek