Διατριβή: Σταθεροποίησις των καταγμάτων-εξαρθρημάτων της  Α.Μ.Σ.Σ. δια προσθίας σπονδυλοδεσίας υπό τραπεζοειδούς μοσχεύματος - Κωδικός: 10050
Greek