Διατριβή: ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ: ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣΕΠΙ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΙΒΑΔΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - Κωδικός: 10004
Greek