Διατριβή: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ. ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: 1924-1936 - Κωδικός: 0971
Greek