Διατριβή: ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ - Κωδικός: 0588
Greek