Διατριβή: ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Κωδικός: 0547
Greek