Διατριβή: ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - Κωδικός: 0352
Greek