Διατριβή: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ - Κωδικός: 0336
Greek