Διατριβή: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - Κωδικός: 0222
Greek