Διατριβή: ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Κωδικός: 0211
Greek