Διατριβή: Πολλλαπλασιασμός δύο δυσκόλως ριζοβολούντων ποικιλίων τριανταφυλλιάς, (υβριδίων τσαγιού ), με κοινά μοσχεύματα και in Vitro - Κωδικός: 0087
Greek